Senaste uppdateringen :
15/01/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4436  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Författare : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Titel : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Hänvisningar : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
Ingen uppgift

  Mentions Légales