Posledná aktualizácia :
22/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4436  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Autori : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Titul : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Référence : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
žiadne údaje

  Mentions Légales