Laatste update :
15/01/2021
Literatuur   Literatuur 4436  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Auteur : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Titel : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Nummer : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Niveau van bewijs : 
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 

Stoffenlijst
Geen gegevens

  Mentions Légales