Последно актуализиране :
22/01/2021
Библиография   Библиография 4436  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Автори : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Заглавие : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Референция : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales