Pēdējā atjaunošana :
15/01/2021
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 4436  
Tips : Žurnāls

Pētniecības grupas : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Autori : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Nosaukums : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Numurs : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Pierādījumu līmeni : 
Fizikālā stabilitāte : 
Vizuālais aspekts 
ķīmiskā stabilitāte : 
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – UV detektēšana
Citas metodes : 
PH mērījums 
Komentāri : 

Saraksti
Nav datu

  Mentions Légales