Siste oppdatering :
22/01/2021
Referanser   Referanser 4436  
Type : Journal

Forskerteamet : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Forfattere : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Tittel : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Nummer : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
Ingen opplysninger

  Mentions Légales