Τελευταία ενημέρωση :
15/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4436  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Συγγραφείς : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
τίτλος : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
αριθμός : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales