Poslední aktualizace :
15/01/2021
Odkazy   Odkazy 4436  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Autor : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Titul : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Référence : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 

Seznamy
žádná data

  Mentions Légales