Ostatnia aktualizacja :
22/01/2021
Bibliografia   Bibliografia 4436  
Typ : Czasopismo

Zespoły badawcze : Sleman - Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
Autorzy : Hanifah S, Kennedy R.A; Ball P.A.
Tytuł : Extended compatibility of fentanyl and ketamine in dextrose 5%.
Numer : Anaesthesiol Intensive Ther ; 50, 3: 221-225. 2018

Poziom wiarygodności : 
Stabilność fizyczną : 
Badanie wizualne 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV
Inne metody : 
Pomiar pH 
Komentarze : 

Listy
Brak danych

  Mentions Légales