Son güncelleme :
08/05/2024
Kaynaklar   Kaynaklar 418  
Tip : Dergi

Araştırma Takımlar : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Yazarlar : Bosso JA, Townsend RJ.
Başlık : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Numara : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Kanıt Düzeyi : 
Kanıt düzeyi D
Fiziksel stabilite : 
Görsel muayene 
Kimyasal Stabilite : 
Stabilite, başlangıç konsantrasyonunun %90’ını olarak tanımlanmış
Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi- ultraviyole (UV) dedektör
Diğer metodlar : 
PH ölçümü 
Yorumlar : 
Çalışmada ürün ile veya bozunma ürünleri ile ilgili iç standartın ayrımının doğru yapılmaması veya çalışılmaması (NOT SURE OF THIS TRANSLATION, better to have full sentences in order to get whole meaning)

Listeler
Enjeksiyon Cefamandole nafate Antibiyotik
Çözeltilerin stabilitesi Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 10 mg/ml 25°C I_ık
48 Zaman
Uyumlu 10 mg/ml + Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Enjeksiyon Cefazolin sodium Antibiyotik
Çözeltilerin stabilitesi Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 10 mg/ml 25°C I_ık
48 Zaman
Uyumlu 10 mg/ml + Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Enjeksiyon Cefoxitin sodium Antibiyotik
Çözeltilerin stabilitesi Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 20 mg/ml 25°C I_ık
48 Zaman
Uyumlu 20 mg/ml + Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Enjeksiyon Ceftizoxime sodium Antibiyotik
Çözeltilerin stabilitesi Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 20 mg/ml 25°C I_ık
48 Zaman
Uyumlu 20 mg/ml + Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Enjeksiyon Clindamycin phosphate Antibiyotik
Çözeltilerin stabilitesi Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 9 mg/ml 25°C I_ık
48 Zaman
Uyumlu 9 mg/ml + Enjeksiyon Cefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Uyumlu 9 mg/ml + Enjeksiyon Cefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Uyumlu 9 mg/ml + Enjeksiyon Cefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Uyumlu 9 mg/ml + Enjeksiyon Ceftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl %0,9 veya Glukoz %5
Karışımlardaki stabilitesi
Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 25°C I_ık
Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Enjeksiyon Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Zaman
Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 25°C I_ık
Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Enjeksiyon Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Zaman
Cam NaCl %0,9 veya Glukoz %5 25°C I_ık
Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Enjeksiyon Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Zaman
Cam Sodyum klorür % 0,9 25°C I_ık
Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Enjeksiyon Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Zaman
Cam Glukoz %5 25°C I_ık
Enjeksiyon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Enjeksiyon Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Zaman

  Mentions Légales