Poslední aktualizace :
15/04/2024
Bibliografija   Bibliografija 418  
Tipas : Žurnalas

Mokslinių tyrimų Komandos : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Autoriai : Bosso JA, Townsend RJ.
Pavadinimas : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Numeris : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Įrodymų lygis : 
Bandymo lygis D
Fizinis stabilumas : 
Išvaizda 
Cheminis stabilumas : 
Stabilumas nustatytas esant 90 % pradinės koncentracijos
Didelio našumo skysčio chromatografija – UV aptikimas
Kiti metodai : 
PH matavimas 
Komentarai : 
Netikslus vidinio etalono atskyrimas tiriamo produkto ar jo irimo produktų atžvilgiu, arba nepakankamas ištyrimas

Junginių sąrašas
ĮpurškimasCefamandole nafate Antibiotikas
Tirpalų stabilumas Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 10 mg/ml 25°C Šviesa
48 Valanda
Suderinamas 10 mg/ml + ĮpurškimasClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
ĮpurškimasCefazolin sodium Antibiotikas
Tirpalų stabilumas Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 10 mg/ml 25°C Šviesa
48 Valanda
Suderinamas 10 mg/ml + ĮpurškimasClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
ĮpurškimasCefoxitin sodium Antibiotikas
Tirpalų stabilumas Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 20 mg/ml 25°C Šviesa
48 Valanda
Suderinamas 20 mg/ml + ĮpurškimasClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
ĮpurškimasCeftizoxime sodium Antibiotikas
Tirpalų stabilumas Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 20 mg/ml 25°C Šviesa
48 Valanda
Suderinamas 20 mg/ml + ĮpurškimasClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
ĮpurškimasClindamycin phosphate Antibiotikas
Tirpalų stabilumas Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 9 mg/ml 25°C Šviesa
48 Valanda
Suderinamas 9 mg/ml + ĮpurškimasCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
Suderinamas 9 mg/ml + ĮpurškimasCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
Suderinamas 9 mg/ml + ĮpurškimasCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
Suderinamas 9 mg/ml + ĮpurškimasCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% Gliukozė 5%
Mišinių stabilumas
Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 25°C Šviesa
Įpurškimas Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Įpurškimas Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Valanda
Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 25°C Šviesa
Įpurškimas Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Įpurškimas Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Valanda
Stiklas NaCl 0,9% Gliukozė 5% 25°C Šviesa
Įpurškimas Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Įpurškimas Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Valanda
Stiklas Natrio chloridas 0,9% 25°C Šviesa
Įpurškimas Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Įpurškimas Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Valanda
Stiklas Gliukozė 5% 25°C Šviesa
Įpurškimas Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Įpurškimas Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Valanda

  Mentions Légales