Siste oppdatering :
08/06/2023
Referanser   Referanser 418  
Type : Journal

Forskerteamet : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Forfattere : Bosso JA, Townsend RJ.
Tittel : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Ufullkommen separasjon av den interne standarden i forhold til studieproduktet eller nedbrytningsproduktene, eller utilstrekkelig undersøkt

Lister
InjeksjonCefamandole nafate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonCeftizoxime sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
Kompatibel 20 mg/ml + InjeksjonClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
InjeksjonClindamycin phosphate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 9 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% eller glukose 5 %
Stabilitet i blandinger
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25°C Lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Tid
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25°C Lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Tid
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 25°C Lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Tid
Glass Natriumklorid 0,9 % 25°C Lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Tid
Glass Glukose 5 % 25°C Lys
Injeksjon Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injeksjon Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Tid

  Mentions Légales