Laatste update :
08/06/2023
Literatuur   Literatuur 418  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Auteur : Bosso JA, Townsend RJ.
Titel : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau D
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 
Onvolledige scheiding van de interne standaard ten opzichte van de stof of de afbraakproducten daarvan, of onvoldoende onderzocht

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelCefamandole nafate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 10 mg/ml 25°C Licht
48 Uur
Verenigbaar 10 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelCefazolin sodium Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 10 mg/ml 25°C Licht
48 Uur
Verenigbaar 10 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelCefoxitin sodium Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 20 mg/ml 25°C Licht
48 Uur
Verenigbaar 20 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelCeftizoxime sodium Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 20 mg/ml 25°C Licht
48 Uur
Verenigbaar 20 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Injecteerbaar geneesmiddelClindamycin phosphate Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 9 mg/ml 25°C Licht
48 Uur
Verenigbaar 9 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Verenigbaar 9 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Verenigbaar 9 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Verenigbaar 9 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% of glucose 5%
Stabiliteit in mengsels
Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 25°C Licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Uur
Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 25°C Licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Uur
Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 25°C Licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Uur
Glas Natriumchloride 0,9% 25°C Licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Uur
Glas Glucose 5% 25°C Licht
Injecteerbaar geneesmiddel Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Uur

  Mentions Légales