Zadnja posodobitev :
08/06/2023
Viri   Viri 418  
Tip : časopis

Raziskovalne skupine : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Avtor : Bosso JA, Townsend RJ.
Naslov : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Raven dokazov : 
 Stopnja dokaza D
Fizikalna stabilnost : 
Vizualni pregled 
Kemična stabilnost : 
Stabilnost definirana kot 90% začetne koncentracije
Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti - ultravijolični detektor
Druge metode : 
Merjenje pH vrednosti 
Komentarji : 
Nepopolna separacija internega standarda v odnosu do preiskovanega produkta ali njegovih razgardnih produktov

Seznami
BrizgalkaCefamandole nafate Antibiotik
Stabilnost raztopine Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 10 mg/ml 25°C Svetloba
48 čas
Združljivo 10 mg/ml + BrizgalkaClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
BrizgalkaCefazolin sodium Antibiotik
Stabilnost raztopine Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 10 mg/ml 25°C Svetloba
48 čas
Združljivo 10 mg/ml + BrizgalkaClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
BrizgalkaCefoxitin sodium Antibiotik
Stabilnost raztopine Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 20 mg/ml 25°C Svetloba
48 čas
Združljivo 20 mg/ml + BrizgalkaClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
BrizgalkaCeftizoxime sodium Antibiotik
Stabilnost raztopine Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 20 mg/ml 25°C Svetloba
48 čas
Združljivo 20 mg/ml + BrizgalkaClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
BrizgalkaClindamycin phosphate Antibiotik
Stabilnost raztopine Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 9 mg/ml 25°C Svetloba
48 čas
Združljivo 9 mg/ml + BrizgalkaCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
Združljivo 9 mg/ml + BrizgalkaCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
Združljivo 9 mg/ml + BrizgalkaCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
Združljivo 9 mg/ml + BrizgalkaCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% ali glukoza 5%
Stabilnost mešanice
Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 25°C Svetloba
Brizgalka Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Brizgalka Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 čas
Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 25°C Svetloba
Brizgalka Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Brizgalka Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 čas
Steklo NaCl 0,9% ali glukoza 5% 25°C Svetloba
Brizgalka Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Brizgalka Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 čas
Steklo Natrijev klorid 0,9% 25°C Svetloba
Brizgalka Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Brizgalka Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 čas
Steklo Glukoza 5% 25°C Svetloba
Brizgalka Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Brizgalka Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 čas

  Mentions Légales