Pēdējā atjaunošana :
08/05/2024
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 418  
Tips : Žurnāls

Pētniecības grupas : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Autori : Bosso JA, Townsend RJ.
Nosaukums : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Numurs : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis D
Fizikālā stabilitāte : 
Vizuālais aspekts 
ķīmiskā stabilitāte : 
Stabilitāte panākta ar 90 % no sākotnējās koncentrācijas
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – UV detektēšana
Citas metodes : 
PH mērījums 
Komentāri : 
Nepilnīga iekšējā standarta nodalīšana saistībā ar pētāmo produktu vai tā noārdīšanās produktiem, vai nepietiekami veikta izpēte

Saraksti
InjekcijaCefamandole nafate Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 10 mg/ml 25°C Gaisma
48 Stunda
Savietojams 10 mg/ml + InjekcijaClindamycin phosphate 9 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
InjekcijaCefazolin sodium Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 10 mg/ml 25°C Gaisma
48 Stunda
Savietojams 10 mg/ml + InjekcijaClindamycin phosphate 9 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
InjekcijaCefoxitin sodium Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 20 mg/ml 25°C Gaisma
48 Stunda
Savietojams 20 mg/ml + InjekcijaClindamycin phosphate 9 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
InjekcijaCeftizoxime sodium Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 20 mg/ml 25°C Gaisma
48 Stunda
Savietojams 20 mg/ml + InjekcijaClindamycin phosphate 9 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
InjekcijaClindamycin phosphate Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 9 mg/ml 25°C Gaisma
48 Stunda
Savietojams 9 mg/ml + InjekcijaCefamandole nafate 10 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
Savietojams 9 mg/ml + InjekcijaCefazolin sodium 10 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
Savietojams 9 mg/ml + InjekcijaCefoxitin sodium 20 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
Savietojams 9 mg/ml + InjekcijaCeftizoxime sodium 20 mg/ml + 0.9% NaCl vai 5% glikoze
Maisījuma stabilitāte
Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 25°C Gaisma
Injekcija Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Stunda
Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 25°C Gaisma
Injekcija Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Stunda
Stikls 0.9% NaCl vai 5% glikoze 25°C Gaisma
Injekcija Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Stunda
Stikls Nātrija hlorīds 0.9% 25°C Gaisma
Injekcija Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Stunda
Stikls 5% glikoze 25°C Gaisma
Injekcija Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injekcija Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Stunda

  Mentions Légales