Senaste uppdateringen :
17/04/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 418  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Författare : Bosso JA, Townsend RJ.
Titel : Stability of clindamycin phosphate and ceftizoxime sodium, cefoxitine sodium, cefamandole nafate, or cefazolin sodium in two intravenous solutions.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 42: 2211-2214. 1985

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Ofullständig separation av intern standard i förhållande till den produkt som undersöks eller dess nedbrytningsprodukter, eller inte studerad i tillräcklig omfattning

Förteckning över substanser
InjektionCefamandole nafate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 mg/ml 25°C Ljus
48 Timma
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 mg/ml 25°C Ljus
48 Timma
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 20 mg/ml 25°C Ljus
48 Timma
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionCeftizoxime sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 20 mg/ml 25°C Ljus
48 Timma
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionClindamycin phosphate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 9 mg/ml 25°C Ljus
48 Timma
Kompatibel 9 mg/ml + InjektionCefamandole nafate 10 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjektionCefazolin sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjektionCefoxitin sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjektionCeftizoxime sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Stabilitet i blandningar
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Cefoxitin sodium 20 mg/ml
48 Timma
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Cefamandole nafate 10 mg/ml
48 Timma
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Cefazolin sodium 10 mg/ml
48 Timma
Glas Natriumklorid 0,9 % 25°C Ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
24 Timma
Glas Glukos 5 % 25°C Ljus
Injektion Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Injektion Ceftizoxime sodium 20 mg/ml
48 Timma

  Mentions Légales