Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 1651  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Författare : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Titel : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Hänvisningar : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Evidensgrad : 
Evidensnivå B
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Ingen visuell undersökning
Nedbrytningsprodukter identifierade och kvantifierade

Förteckning över substanser
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Faktorer som påverkar stabiliteten Temperatur Ökning Orsakar Nedbrytning
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml 20°C Ej angiven
20 Timma
Lösningars stabilitet Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml 35°C Ej angiven
20 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 20°C Ej angiven
20 Timma
Lösningars stabilitet Polypropylen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 40 mg/ml 20°C Ej angiven
20 Timma

  Mentions Légales