Siste oppdatering :
15/06/2024
Referanser   Referanser 1651  
Type : Journal

Forskerteamet : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Forfattere : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Tittel : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Nummer : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
Kommentarer : 
Ingen visuell inspeksjon
Nedbrytningsprodukter kvantifisert og identifisert

Lister
InjeksjonCeftazidime Antibiotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Temperatur Økning Induserer Degradasjon
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 20°C Ikke angitt
20 Tid
Oppløsningsstabilitet Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 35°C Ikke angitt
20 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 40 mg/ml 20°C Ikke angitt
20 Tid
Oppløsningsstabilitet Polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 40 mg/ml 20°C Ikke angitt
20 Tid

  Mentions Légales