Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 1651  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Автори : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Заглавие : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Референция : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Няма визуална проверка
Продукти на разпад, които са идентифицирани и определени количествено

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността Температура Увеличаване Предизвиква Разграждане
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 40 mg/ml 20°C Не е уточнено
20 Час
Стабилност на разтвори Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 40 mg/ml 35°C Не е уточнено
20 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 40 mg/ml 20°C Не е уточнено
20 Час
Стабилност на разтвори Полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 40 mg/ml 20°C Не е уточнено
20 Час

  Mentions Légales