Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 1651  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Autor : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Titul : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Référence : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Jiné metody : 
Komentáře : 
Žádná vizuální kontrola
Produkty rozkladu kvantifikovány a identifikovány

Seznamy
InjekceCeftazidime Antibiotikum
Faktory ovlivňující stabilitu Teplota Zvyšuje Indukuje Rozklad
Stabilita roztoků Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 40 mg/ml 20°C Nespecifikováno
20 Hodina
Stabilita roztoků Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 40 mg/ml 35°C Nespecifikováno
20 Hodina
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 40 mg/ml 20°C Nespecifikováno
20 Hodina
Stabilita roztoků Polypropylen NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 40 mg/ml 20°C Nespecifikováno
20 Hodina

  Mentions Légales