Posledná aktualizácia :
15/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1651  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Autori : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Titul : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Référence : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 
Bez vizuálnej kontroly
Degradačné produkty sú identifikované a kvantifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota Vzostup/nárast Indukuje Degradácia
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 40 mg/ml 20°C Nešpecifikované
20 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 40 mg/ml 35°C Nešpecifikované
20 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 40 mg/ml 20°C Nešpecifikované
20 Hodín
Stabilita roztokov Polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 40 mg/ml 20°C Nešpecifikované
20 Hodín

  Mentions Légales