Laatste update :
15/06/2024
Literatuur   Literatuur 1651  
Type : Artikel

Onderzoeksgroepen : Nimes - Caremeau Hospital, Pharmacy Department
Auteur : Ars?ne M, Favetta P, Favier B, Bureau J.
Titel : Comparison of ceftazidime degradation in glass bottles and plastic bags under various conditions.
Nummer : J Clin Pharm Ther ; 27: 205-209. 2002

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau B
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - UV-detector (HPLC-UV)
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
Reacties : 
Geen visuele inspectie
Afbraakproducten geïdentificeerd en gekwantificeerd

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelCeftazidime Antibioticum
Factoren die de stabiliteit beïnvloeden Temperatuur Versterking Veroorzaakt Ontleding
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml 20°C Niet gespecificeerd
20 Uur
Stabiliteit in oplossing Glas NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml 35°C Niet gespecificeerd
20 Uur
Stabiliteit in oplossing Polyvinylchloride (PVC) Natriumchloride 0,9% 40 mg/ml 20°C Niet gespecificeerd
20 Uur
Stabiliteit in oplossing Polypropyleen (PP) NaCl 0,9% of glucose 5% 40 mg/ml 20°C Niet gespecificeerd
20 Uur

  Mentions Légales