Cập nhật lần cuối :
12/06/2024
Thuốc trị ung thư   Teniposide  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Teniposide Hoa Kỳ
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Teniposide     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,1 mg/ml ? Không rõ
5 Giờ
504
Cấp độ bằng chứng A

Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,4 mg/ml 20°C-22°C Ánh sáng
4 Ngày
482
Cấp độ bằng chứng A

Thủy tinh Dung dịch Ringer’s lactate 0,4 mg/ml 20°C-22°C Ánh sáng
4 Ngày
482
Cấp độ bằng chứng A

Nhựa polyethylen NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,05 mg/ml 4°C Không rõ
8 Ngày
1520
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất

Nhựa polyethylen NaCl 0,9% 0,05 mg/ml 25°C Có hoặc không có tiếp xúc với ánh sáng
4 Ngày
1520
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất

Nhựa polyethylen Glucose 5% 0,1 mg/ml 25°C Có hoặc không có tiếp xúc với ánh sáng
3 Ngày
1520
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất


  Mentions Légales