Posledná aktualizácia :
12/06/2024
Protinádorová liečba   Teniposide  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Teniposide Spojené štáty Americké
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Teniposide     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,1 mg/ml ? Nešpecifikované
5 Hodín
504
Úroveň dôkazov A

Sklo 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,4 mg/ml 20°C-22°C Za svetla
4 Dní
482
Úroveň dôkazov A

Sklo Ringerov laktátový roztok 0,4 mg/ml 20°C-22°C Za svetla
4 Dní
482
Úroveň dôkazov A

Polyetylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,05 mg/ml 4°C Nešpecifikované
8 Dní
1520
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,05 mg/ml 25°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
4 Dní
1520
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyetylén 5% glukóza 0,1 mg/ml 25°C Za svetla alebo chránené pred svetlom
3 Dní
1520
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales