Siste oppdatering :
12/06/2024
Kreft narkotika   Teniposide  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Teniposide USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Teniposide     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,1 mg/ml ? Ikke angitt
5 Tid
504
Bevisgrad A

Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,4 mg/ml 20°C-22°C Lys
4 Dag
482
Bevisgrad A

Glass Ringers laktatoppløsning 0,4 mg/ml 20°C-22°C Lys
4 Dag
482
Bevisgrad A

Polyetylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,05 mg/ml 4°C Ikke angitt
8 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,05 mg/ml 25°C Med eller uten lys
4 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen Glukose 5 % 0,1 mg/ml 25°C Med eller uten lys
3 Dag
1520
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales