Последно актуализиране :
12/06/2024
противораково лекарство   Teniposide  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Teniposide Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Teniposide     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,1 mg/ml ? Не е уточнено
5 Час
504
Степен на доказаност A

Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 20°C-22°C Светлина
4 Ден
482
Степен на доказаност A

Стъкло Ринтер лактат 0,4 mg/ml 20°C-22°C Светлина
4 Ден
482
Степен на доказаност A

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,05 mg/ml 4°C Не е уточнено
8 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,05 mg/ml 25°C С или без светлина
4 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен Glucose 5% 0,1 mg/ml 25°C С или без светлина
3 Ден
1520
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales