Poslední aktualizace :
10/07/2024
rakovina drog   Teniposide  
injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Teniposide USA
Stabilita roztoků   injekce   Stabilita roztoků : Teniposide     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 0,1 mg/ml ? Nespecifikováno
5 Hodina
504
Úroveň zkoušky A

Sklo NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 0,4 mg/ml 20°C-22°C SvÏtlo
4 Den
482
Úroveň zkoušky A

Sklo RingerŐs laktátový roztok 0,4 mg/ml 20°C-22°C SvÏtlo
4 Den
482
Úroveň zkoušky A

Polyethylen NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 0,05 mg/ml 4°C Nespecifikováno
8 Den
1520
Údaje o stabilitě od výrobce

Polyethylen Chlorid sodný 0,9% 0,05 mg/ml 25°C S nebo bez svÏtla
4 Den
1520
Údaje o stabilitě od výrobce

Polyethylen GlukÛza 5% 0,1 mg/ml 25°C S nebo bez svÏtla
3 Den
1520
Údaje o stabilitě od výrobce


  Mentions Légales