Senaste uppdateringen :
10/07/2024
cancerläkemedel   Teniposide  
injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Teniposide Förenta Staterna
Lösningars stabilitet   injektion   Lösningars stabilitet : Teniposide     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,1 mg/ml ? Ej angiven
5 Timma
504
Evidensnivå A

Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,4 mg/ml 20°C-22°C Ljus
4 Dag
482
Evidensnivå A

Glas Ringer-laktatlösning 0,4 mg/ml 20°C-22°C Ljus
4 Dag
482
Evidensnivå A

Polyetylen NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,05 mg/ml 4°C Ej angiven
8 Dag
1520
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,05 mg/ml 25°C Med eller utan ljus
4 Dag
1520
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyetylen Glukos 5 % 0,1 mg/ml 25°C Med eller utan ljus
3 Dag
1520
Tillverkarens stabilitetsuppgifter


  Mentions Légales