Viimane versioon :
12/06/2024
Vähiravimite   Teniposide  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Teniposide Ameerika ühendriigid
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Teniposide     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas NaCl 0,9% või glükoos 5% 0,1 mg/ml ? Pole täpsustatud
5 Tund
504
Tõenduspõhisuse tase A

Klaas NaCl 0,9% või glükoos 5% 0,4 mg/ml 20°C-22°C Valgus
4 Päev
482
Tõenduspõhisuse tase A

Klaas Ringer laktaat 0,4 mg/ml 20°C-22°C Valgus
4 Päev
482
Tõenduspõhisuse tase A

Polüetüleen NaCl 0,9% või glükoos 5% 0,05 mg/ml 4°C Pole täpsustatud
8 Päev
1520
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüetüleen Naatriumkloriid 0.9% 0,05 mg/ml 25°C Valgusega või ilma valguseta
4 Päev
1520
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüetüleen Glükoos 5% 0,1 mg/ml 25°C Valgusega või ilma valguseta
3 Päev
1520
Tootja info stabiilsuse kohta


  Mentions Légales