Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
φάρμακο κατά του καρκίνου   Teniposide  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Teniposide Η.Π.Α.
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Teniposide     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml ? Απροσδιόριστο
5 Ώρα
504
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Ύαλος NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,4 mg/ml 20°C-22°C Φως
4 Ημέρα
482
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Ύαλος Γαλακτικό διάλυμα Ringer 0,4 mg/ml 20°C-22°C Φως
4 Ημέρα
482
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A

Πολυαιθυλένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,05 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
8 Ημέρα
1520
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,05 mg/ml 25°C Με ή χωρίς φως
4 Ημέρα
1520
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυαιθυλένιο Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 25°C Με ή χωρίς φως
3 Ημέρα
1520
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών


  Mentions Légales