Cập nhật lần cuối :
15/04/2024
Kháng sinh   Minocycline hydrochloride  
Dạng tiêm
Dung dịch uống
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Minocin Hoa Kỳ
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Minocycline hydrochloride     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,1 mg/ml 24°C Không rõ
7 Ngày
263
Cấp độ bằng chứng B+

Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 0,1 mg/ml 4°C Không rõ
7 Ngày
263
Cấp độ bằng chứng B+


  Mentions Légales