Zadnji put ažurirano :
15/04/2024
Antibiotik   Minocycline hydrochloride  
Injekcija
Oralna otopina
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Minocin S A D
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Minocycline hydrochloride     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,1 mg/ml 24°C Nespecifičan
7 Dan
263
Razina dokaza B+

Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 0,1 mg/ml 4°C Nespecifičan
7 Dan
263
Razina dokaza B+


  Mentions Légales