Senaste uppdateringen :
21/02/2024
Antibiotikum   Minocycline hydrochloride  
Injektion
Oral lösning
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Minocin Förenta Staterna
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Minocycline hydrochloride     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,1 mg/ml 24°C Ej angiven
7 Dag
263
Evidensnivå B+

Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,1 mg/ml 4°C Ej angiven
7 Dag
263
Evidensnivå B+


  Mentions Légales