Senaste uppdateringen :
25/01/2021
Cancerläkemedel   Avelumab  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Bavencio Belgien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Avelumab     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Glas Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polypropylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyetylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
4474
Tillverkarens stabilitetsuppgifter


  Mentions Légales