Viimane versioon :
18/01/2021
Vähiravimite   Avelumab  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatused Manustamis viis Viited Pdf

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Bavencio Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Sveits
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Avelumab     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Säilivus Viited
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Klaas Naatriumkloriid 0.45% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.45% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüpropüleen Naatriumkloriid 0.9% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüpropüleen Naatriumkloriid 0.45% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüetüleen Naatriumkloriid 0.9% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüetüleen Naatriumkloriid 0.45% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Etüleen vinüülatsetaat Naatriumkloriid 0.9% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta

Etüleen vinüülatsetaat Naatriumkloriid 0.45% 3.2 mg/mL 20-25°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
4474
Tootja info stabiilsuse kohta


  Mentions Légales