Zadnji put ažurirano :
18/01/2021
Lijek protiv karcinoma   Avelumab  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Neujednačenosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Bavencio Belgija, Francuska, Njemačka, Španjolska, Švicarska, Velika Britanija
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Avelumab     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Vremensko trajanje Bibliografija
čaša Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

čaša Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Polivinilklorid Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Polipropilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Polipropilen Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Polietilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Polietilen Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti

Etilvinilacetat Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
4474
Podaci proizvođača o stabilnosti


  Mentions Légales