Posledná aktualizácia :
18/01/2021
Protinádorová liečba   Avelumab  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Bavencio Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Avelumab     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Sklo 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyvinylchlorid (PVC) 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Polypropylén 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Polypropylén 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyetylén 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyetylén 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu

Etylénvinylacetát 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
4474
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales