Siste oppdatering :
18/01/2021
Kreft narkotika   Avelumab  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Bavencio Belgia, Frankrike, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Avelumab     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Glass Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polypropylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Polyetylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4474
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales