Последно актуализиране :
25/01/2021
противораково лекарство   Avelumab  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Bavencio Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Швейцария
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Avelumab     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Стъкло Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Полипропилен Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Полипропилен Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя

Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
4474
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales