Τελευταία ενημέρωση :
18/01/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου   Avelumab  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Bavencio Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Avelumab     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ Χλωριούχο νάτριο 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ Χλωριούχο νάτριο 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
4474
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών


  Mentions Légales