Ostatnia aktualizacja :
18/01/2021
Lek cytostatyk   Avelumab  
Injekcje
Trwałość roztworów Trwałość w mieszaninie Czynnik wpływający na trwałość Niezgodność Sposób podania Bibliografia Pdf

Nazwa handlowa   Nazwa handlowa     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Bavencio Belgia, Francja , Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Trwałość roztworów   Injekcje   Trwałość roztworów : Avelumab     
Pojemnik Rozpuszczalnik Stężenie Temperatura Przechowywanie Czas trwania Bibliografia
Szkło Chlorek sodu 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Szkło Chlorek sodu 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Polichlorek winylu Chlorek sodu 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Polichlorek winylu Chlorek sodu 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Polipropylen Chlorek sodu 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Polipropylen Chlorek sodu 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Polietylen Chlorek sodu 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Polietylen Chlorek sodu 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Etylen/octan winylu Chlorek sodu 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta

Etylen/octan winylu Chlorek sodu 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Chronić od światła
24 Godzina
4474
Dane stabilności producenta


  Mentions Légales