Senaste uppdateringen :
21/02/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 604  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Stabilité des médicaments dans l'Intermate® SV50, 100, 200
Hänvisningar : Baxter 1998

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAciclovir sodium Antiviralt medel
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 1 & 10 mg/ml 25°C Ej angiven
4 Dag
InjektionAmikacin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 0,25 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
InjektionAmphotericin B Antimykotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 0,2 & 0,5 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionAmpicillin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 20 & 30 mg/ml 25°C Ej angiven
8 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 20 & 30 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
48 Timma
InjektionAztreonam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
14 Dag
InjektionCefamandole nafate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCefoperazone sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 2 & 50 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 2 & 50 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCefotaxime sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 & 60 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
7 Dag
InjektionCeftizoxime sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 80 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 80 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCeftriaxone disodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCefuroxime sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 30 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionCiprofloxacin lactate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
30 Dag
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
90 Dag
InjektionClindamycin phosphate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 2 & 12 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 2 & 12 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionDeferoxamine mesylate Komplexbildare
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 mg/ml 25°C Ej angiven
12 Dag
InjektionFluconazole Antimykotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 2 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
15 Dag
InjektionFoscarnet sodium Antiviralt medel
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 2 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
4 Dag
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 2 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
14 Dag
InjektionGanciclovir sodium Antiviralt medel
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 6 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 6 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
15 Dag
InjektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,5 & 5 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Motstridiga uppgifter
InjektionImipenem - cilastatin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 5 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
3 Dag
InjektionOxacillin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 80 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 80 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionPentamidine isetionate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 2 & 6 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer Glukos 5 % 2 & 6 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionPiperacillin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 80 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 80 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
14 Dag
InjektionPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
7 Dag
InjektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,5 & 5 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag
InjektionVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 20 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 10 & 20 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
10 Dag

  Mentions Légales