Zadnji put ažurirano :
17/04/2024
Bibliografija   Bibliografija 604  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : Stabilité des médicaments dans l'Intermate® SV50, 100, 200
Référence : Baxter 1998

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaAciclovir sodium Protuvirusan
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 1 & 10 mg/ml 25°C Nespecifičan
4 Dan
InjekcijaAmikacin sulfate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 0,25 & 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
InjekcijaAmphotericin B Antifungicid
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 0,2 & 0,5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaAmpicillin sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 20 & 30 mg/ml 25°C Nespecifičan
8 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 20 & 30 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
48 Sat
InjekcijaAztreonam Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 20 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
InjekcijaCefamandole nafate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCefazolin sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCefoperazone sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 2 & 50 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 2 & 50 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCefotaxime sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
InjekcijaCefoxitin sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 5 & 60 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCeftazidime Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
InjekcijaCeftizoxime sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 80 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 80 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCeftriaxone disodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCefuroxime sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 30 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaCiprofloxacin lactate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
30 Dan
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 & 20 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
InjekcijaClindamycin phosphate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 2 & 12 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 2 & 12 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaDeferoxamine mesylate Kelator
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
12 Dan
InjekcijaFluconazole Antifungicid
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 2 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
15 Dan
InjekcijaFoscarnet sodium Protuvirusan
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 2 & 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
4 Dan
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 2 & 20 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
InjekcijaGanciclovir sodium Protuvirusan
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 1 & 6 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 1 & 6 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
15 Dan
InjekcijaGentamicin sulfate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 0,5 & 5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Natrijumkorid 0,9% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Proturječni podaci
InjekcijaImipenem - cilastatin sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
3 Dan
InjekcijaOxacillin sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 10 & 80 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 10 & 80 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaPentamidine isetionate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 2 & 6 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer Glukoza 5% 2 & 6 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaPiperacillin sodium Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 10 & 80 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 10 & 80 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
InjekcijaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan
InjekcijaTobramycin sulfate Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 0,5 & 5 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan
InjekcijaVancomycin hydrochloride Antibiotik
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 10 & 20 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliizoprenski elastomer NaCL 0,9% ili glukoza 10 & 20 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
10 Dan

  Mentions Légales