Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 604  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : Stabilité des médicaments dans l'Intermate® SV50, 100, 200
αριθμός : Baxter 1998

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAciclovir sodium Αντιιικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 & 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
4 Ημέρα
ΕνέσιμοAmikacin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 0,25 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
ΕνέσιμοAmphotericin B Αντιμυκητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 0,2 & 0,5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοAmpicillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 & 30 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
8 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 & 30 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
ΕνέσιμοCefamandole nafate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCefoperazone sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 & 50 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 & 50 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCefotaxime sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 5 & 60 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
ΕνέσιμοCeftizoxime sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 80 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 80 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCefuroxime sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 30 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοCiprofloxacin lactate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
ΕνέσιμοClindamycin phosphate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2 & 12 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2 & 12 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοDeferoxamine mesylate Χηλικός παράγοντας
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
12 Ημέρα
ΕνέσιμοFluconazole Αντιμυκητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
15 Ημέρα
ΕνέσιμοFoscarnet sodium Αντιιικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
4 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
ΕνέσιμοGanciclovir sodium Αντιιικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 6 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 6 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
15 Ημέρα
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,5 & 5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
αντικρουόμενα δεδομένα
ΕνέσιμοImipenem - cilastatin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
3 Ημέρα
ΕνέσιμοOxacillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 80 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 80 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοPentamidine isetionate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 2 & 6 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο Γλυκόζη 5% 2 & 6 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοPiperacillin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 80 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 80 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
ΕνέσιμοTobramycin sulfate Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,5 & 5 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
ΕνέσιμοVancomycin hydrochloride Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ελαστομερές πολυισοπρένιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα

  Mentions Légales