Posledná aktualizácia :
30/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 604  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Stabilité des médicaments dans l'Intermate® SV50, 100, 200
Référence : Baxter 1998

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAciclovir sodium Antivirotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 1 & 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
4 Dní
InjekciaAmikacin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 0,25 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
InjekciaAmphotericin B Antimykotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 0,2 & 0,5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaAmpicillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 20 & 30 mg/ml 25°C Nešpecifikované
8 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 20 & 30 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
InjekciaAztreonam Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní
InjekciaCefamandole nafate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCefoperazone sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 & 50 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 & 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCefotaxime sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
InjekciaCefoxitin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 & 60 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
7 Dní
InjekciaCeftizoxime sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 80 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 80 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCeftriaxone disodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 & 40 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCefuroxime sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 30 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaCiprofloxacin lactate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
30 Dní
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
90 Dní
InjekciaClindamycin phosphate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 2 & 12 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 2 & 12 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaDeferoxamine mesylate Chelatačná látka
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
12 Dní
InjekciaFluconazole Antimykotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
15 Dní
InjekciaFoscarnet sodium Antivirotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
4 Dní
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní
InjekciaGanciclovir sodium Antivirotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 6 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 6 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
15 Dní
InjekciaGentamicin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,5 & 5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Konfliktné údaje
InjekciaImipenem - cilastatin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
3 Dní
InjekciaOxacillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 80 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 80 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaPentamidine isetionate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 2 & 6 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 5% glukóza 2 & 6 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaPiperacillin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 80 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 80 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní
InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
7 Dní
InjekciaTobramycin sulfate Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,5 & 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,5 & 5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní
InjekciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 10 & 20 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
10 Dní

  Mentions Légales