Последно актуализиране :
21/02/2024
Библиография   Библиография 604  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Stabilité des médicaments dans l'Intermate® SV50, 100, 200
Референция : Baxter 1998

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAciclovir sodium Противовирусно средство
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 1 & 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
4 Ден
Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 0,25 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B Противогъбично средство
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 0,2 & 0,5 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенAmpicillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 20 & 30 mg/ml 25°C Не е уточнено
8 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 20 & 30 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час
Инжекция/ИнжекционенAztreonam Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefamandole nafate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefoperazone sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 & 50 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 & 50 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Инжекция/ИнжекционенCefoxitin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 & 60 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
Инжекция/ИнжекционенCeftizoxime sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 80 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 80 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 & 40 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefuroxime sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 30 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенCiprofloxacin lactate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
30 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
90 Ден
Инжекция/ИнжекционенClindamycin phosphate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 2 & 12 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 2 & 12 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенDeferoxamine mesylate Хелатор (Комплексообразувател)
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
12 Ден
Инжекция/ИнжекционенFluconazole Противогъбично средство
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 2 mg/ml 4°C Защита от светлина
15 Ден
Инжекция/ИнжекционенFoscarnet sodium Противовирусно средство
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
4 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
Инжекция/ИнжекционенGanciclovir sodium Противовирусно средство
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 6 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 6 mg/ml 4°C Защита от светлина
15 Ден
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,5 & 5 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
противоречиви данни
Инжекция/ИнжекционенImipenem - cilastatin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 5 mg/ml 4°C Защита от светлина
3 Ден
Инжекция/ИнжекционенOxacillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 80 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 80 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенPentamidine isetionate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 2 & 6 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Glucose 5% 2 & 6 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 80 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 80 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,5 & 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,5 & 5 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер NaCl 0,9% or Glucose 5% 10 & 20 mg/ml 4°C Защита от светлина
10 Ден

  Mentions Légales