Siste oppdatering :
26/09/2023
Referanser   Referanser 604  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Stabilité des médicaments dans l'Intermate® SV50, 100, 200
Nummer : Baxter 1998

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAciclovir sodium Antiviralt middel
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 1 & 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
4 Dag
InjeksjonAmikacin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 0,25 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
InjeksjonAmphotericin B Fungicid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 0,2 & 0,5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonAmpicillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 20 & 30 mg/ml 25°C Ikke angitt
8 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 20 & 30 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
48 Tid
InjeksjonAztreonam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
InjeksjonCefamandole nafate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCefoperazone sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 2 & 50 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 2 & 50 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCefotaxime sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
InjeksjonCefoxitin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 & 60 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCeftazidime Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
InjeksjonCeftizoxime sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 80 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 80 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCeftriaxone disodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 & 40 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCefuroxime sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 30 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonCiprofloxacin lactate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
90 Dag
InjeksjonClindamycin phosphate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 2 & 12 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 2 & 12 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonDeferoxamine mesylate Kelator
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
12 Dag
InjeksjonFluconazole Fungicid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 2 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
15 Dag
InjeksjonFoscarnet sodium Antiviralt middel
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 2 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
4 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 2 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
InjeksjonGanciclovir sodium Antiviralt middel
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 6 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 1 & 6 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
15 Dag
InjeksjonGentamicin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Motstridende data
InjeksjonImipenem - cilastatin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
3 Dag
InjeksjonOxacillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 80 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 80 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonPentamidine isetionate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 2 & 6 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer Glukose 5 % 2 & 6 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonPiperacillin sodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 80 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 80 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
14 Dag
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 80 / 10 & 10 / 1.25 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
7 Dag
InjeksjonTobramycin sulfate Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,5 & 5 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 20 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyisopren elastomer NaCl 0,9% eller glukose 5 % 10 & 20 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag

  Mentions Légales