Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 440  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Författare : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Titel : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
 gaskromatografi
Andra metoder : 
Sökning efter DEHP 
Kommentarer : 
Inga kommentarer gällande nedbrytningsprodukter
Ökad koncentration oförklarlig
Resultat med hög variationskoefficient, alternativt inte tillhandahålls, eller brist på duplikatanalys av samtliga punkter

Förteckning över substanser
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Vatten för injektion 73,2 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Vatten för injektion 40 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Vatten för injektion 36,6 mg/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
InjektionPenicillin G sodium Antibiotikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Vatten för injektion 0,18 MUI/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag

  Mentions Légales