Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 440  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Autori : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Titul : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Plynová chromatografia
Iné metódy : 
Kontrola prítomnosti DEHP (di-2-etylhexylftalát) 
Komentáre : 
Žiadne poznámky k degradačným produktom
Zvýšená koncentrácia nevysvetlená
Výsledky s vysokou variabilitou alebo nedostupné alebo chýba duplicitná analýza každého stavu

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Voda na injekciu 73,2 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaCefoxitin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Voda na injekciu 40 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Voda na injekciu 36,6 mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
InjekciaPenicillin G sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) Voda na injekciu 0,18 MUI/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní

  Mentions Légales