Viimane versioon :
08/05/2024
Viited   Viited 440  
Tüüp : Ajaleht

Uurimisrühmad : Oklaoma City - University of Oklahoma Health Sciences Center, College of Pharmacy
Autor : Stiles ML, Tu YH, Allen LV.
Pealkiri : Stability of cefazolin sodium, cefoxitin sodium, ceftazidime, and penicillin G sodium in portable pump reservoirs.
Publikatsioon : Am J Hosp Pharm ; 46: 1408-1412. 1989

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Visuaalne kontroll 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - ultravioletkiirguse detektor
Stabiilsus määratletud kui 90% esialgsest kontsentratsioonist
Gaaskromatograafia
Muud meetodid : 
Otsi DEHP 
Kommentaarid : 
Laguproduktide kohta info puudub
Kontsentratsiooni suurenemine seletamatu
Tulemustel suur varieeruvuskonstant või tulemusi pole esitatud või tulemused on väljaspool ettemääratud väärtusi

Ingredientide nimekiri
SüsteravimCefazolin sodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Süstevesi 73,2 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
SüsteravimCefoxitin sodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Süstevesi 40 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
SüsteravimCeftazidime Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Süstevesi 36,6 mg/ml -20°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
SüsteravimPenicillin G sodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Süstevesi 0,18 MUI/ml -20°C Kaitsta valguse eest
30 Päev

  Mentions Légales